Despre noi

Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti “GOSLAN și STÎNGĂ” cu sediul in Ploieşti a fost înregistrată în data de 02.09.2015 în Registrul special deţinut de Curtea de Apel Ploieşti.

Executari directe

Executari indirecte

Protest de neplata

Constatarea unei stari de fapt

Procese verbale de oferta reala

Confiscari

Consultanta de specialitate

Orice alte operatiuni date prin lege

Competenta teritoriala

Competenţa teritorială a Societăţii Civile Profesionale a Executorilor Judecătoreşti “GOSLAN și STÎNGĂ” se întinde în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti.

Formula noastra

Goslan Mihai

Executor judecatoresc

Executorul judecătoresc Mihai Goslan a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1465/C/07.06.2007

Stinga Nicolae Catalin

Executor judecatoresc

Executorul judecătoresc Stîngă Nicolae Cătălin a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 497/C/03.03.2011

Onorarii

Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite

  pentru creanţele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de până la 3% din suma care depăşeşte 50.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite

   pentru creanţele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de până la 2% din suma care depăşeşte 80.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite

    pentru creanţele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de până la 1% din suma care depăşeşte 100.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite

     Intrebari frecvente

     Verifica aceasta sectiune inainte de a contacta un reprezentant al biroului nostru

     Documente necesare

     În vederea formării dosarului de executare, creditorul trebuie să depună următoarele acte:
     cererea de executare silită;
     titlul executoriu în original și 3 copii xerox;
     Descarca model cerere de executare.

     Comunicarea unei notificari

     Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:
     notificarea în 3 exemplare;
     cererea adresată executorului judecătoresc;

     Sunt debitor, unde pot achita?

     In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe tot parcursul executarii silite debitorul are dreptul de a achita in tot sau in parte debitul datorat catre creditorul sau.
     Plata se poate face in unul din urmatoarele conturi:

     RO93BREL0002001038760101 deschis în Lei la Libra Internet Bank,
     RO92RZBR0000060018014062 deschis în Lei la Raiffeisen Bank

     cont de consemnari la dispozitia S.C.P.E.J. “Goslan și Stîngă”.

     Pot face un angajament de plata?

     In vederea formularii unui angajament de plata se impune completarea unei declaratii, toate mentiunile fiind obligatorii.
     Acceptarea angajamentului de plata presupune acordul expres al creditorului, urmand ca in functie de acesta, acordul de plata sa intre in vigoare.

     Tipizate necesare

     Descarca documentul necesar

     Legaturi relevante