Documente necesare

Documente necesare in vederea formării dosarului de executare:

  • cererea de executare silită;
  • titlul sau titlurile executorii, în original ;
  • taxa sau taxe judiciare de timbru, in valoare de 20 RON.

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

  • notificarea în 3 exemplare;
  • cererea adresată executorului judecătoresc;

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.

Tipizate necesare:

Cerere de executare silita Descarca

 

Declaratie angajament  Descarca