68,700.00lei

Imobil situat în mun. Buzău, str. Murgului, nr. 18, judeţ Buzău,  compus din constructia C1 locuinta in suprafata construita de 57.13 mp., avand nr. Cadastral 4571-C1, locuinta C2 Anexa, in suprafata construita de 2,97 mp., avand nr. Cadastral 4571-C2 si terenul aferent in suprafata de 138 mp., având nr. cadastral 4571, inscris in Cartea Funciară nr. 55881

Categories: , ,

Description

 

 

Dosar de executare nr. 8/SNC/ 2012 al S.C.P.E.J. GOSLAN si STÎNGĂ

Dosar de instanţă nr. 3219/200/2012

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

În baza titlurilor executorii: Contract de facilitate de credit nr. 0587126 din data de 27.05.2008 şi Contract de garanţie reală imobiliară nr. 0587126 din data de 27.05.2008, autentificat la B.N.P. Şeicaru Dănuţ, si procesele-verbale încheiate în conformitate cu dispoziţiile art. 3717 C. proc. civ., prin care s-au stabilit cheltuielile de executare silită necesare până în prezent, la data de 28.01.2012, respectiv 30.05.2012, la cererea creditorului ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.

Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc, cu sediul în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, public spre cunoştinţă generală că în ziua de 5.04.2017 orele 13:30 se vinde la licitaţie publică în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, imobilul situat în mun. Buzău, str. Murgului, nr. 18, judeţ Buzău,  compus din constructia C1 locuinta in suprafata construita de 57.13 mp., avand nr. Cadastral 4571-C1, locuinta C2 Anexa, in suprafata construita de 2,97 mp., avand nr. Cadastral 4571-C2 si terenul aferent in suprafata de 138 mp., având nr. cadastral 4571, inscris in Cartea Funciară nr. 55881, proprietatea debitorilor PETRACHE AUREL, domiciliat în Mun. Buzău, str. Murgului nr.18, judeţ Buzău şi PETRACHE ROXANA-GRATIELA, domiciliată în Mun. Buzău, str. Dorobanţi nr. 238, judeţ Buzău.

Conform Extrasului de Informare emis de ANCPI Buzau OCPI Buzau prezentul imobil figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca in favoarea Alpha Bank Romania SA pentru suma de 38.000 Euro
  • Act administrative emis nr.8/01.03.2012 emis de BEJ Stinga Nicolae Catalin
  • Somatie inscrisa pentru creditoarea Alpha Bank Romania SA pentru suma de 40.632,51 Euro

Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare.

Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la LIBRA INTERNET BANK, pe seama şi la dispoziţia  executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/cererii de cumpărare ce va fi depusă, până la termenul stabilit pentru vânzare, la executorul judecătoresc, cont virament LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101.

Preţul de începere al licitaţiei este de 68.700,00 lei (saizecisioptmiisaptesutelei), conform raportului de expertiza efectuat de catre domnul DUTA IONUT, expert evaluator, membru ANEVAR, cu sediul in Ploiesti, str. Alexandru Odobescu, nr. 53, jud. Prahova, potrivit art. 500 alin. 2 C. Pr. Civ potrivit art. 500 alin. 2 C. Pr. Civ.

Sunt aplicabile disp. Art. 506 C. Pr. Civ. Şi art. 509 C. Pr. Civ.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare.

Vânzarea se face spre a despăgubi pe creditorul: ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de 8.02.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

 

Executor Judecătoresc,

STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

Additional information

Judet

Buzau

Localitate

Buzau

Tip bun

Constructie, Teren

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar 8/SNC/2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.