Categories: ,

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc din cadrul S.C.P.E.J. “GOSLAN SI STINGA”, în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Str. Colinei, nr. 26, judeţ Prahova,

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, republicat, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10.04.2017, orele 10:30, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, Str. Colinei, Nr. 26, Jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comarnic, str. Republicii, nr. 142A, jud. Prahova, inscris in C.F . nr. 20320 (C.F. vechi nr. : 676N(e:676))  compus din teren in suprafata masurata de 1.936  m.p , avand nr. Cadastral 867 , casa de locuit cu regim de inaltime P+1 etj  = doua incaperi , cu suprafata construita de 121,88 mp., si etaj cu trei camera si dependinte cu suprafata utila de 91,60 m.p , avand nr. Cadastral 867-C2, si constructii anexa (magazie) in suprafata construita de 18,64 m.p., avand nr. Cadastral 867-C2, proprietatea debitorilor CADAR IULIAN si CADAR DANIELA, ambii cu domiciliul in Comarnic, str. Republicii, nr. 142A, jud. Prahova, care datorează creditorului BANCPOST S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Sector 2, suma de 255.385,28 CHF, reprezentand debit restant, dobanda restanta, conform titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit nr. HL28045 din data de 10.10.2008, modificat si completat prin Actul aditional nr. 1 din data de  26.03.2010 ; Contract de ipoteca autentificat sub nr. 5147 in data de 10.10.2008 de BNP „Ivan Mihaela – Savulescu Vasile”, la care se adauga cheltuieli de executare.

Imobilele urmărite sunt  grevate de urmatoarele sarcini:

–     IPOTECA in valoare de 215.000,00 CHF, plus dobanzi si comisioane in favoarea S.C. BANCPOST SA

–   Somatie imobiliara in dosarul de executare indicat mai sus, creditor S.C. BANCPOST SA.

Preţul de începere al licitaţiei este 75.975,00 Euro (saptezecisicincidemiinoua sutesaptezecisicincieuro), stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 836 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila. suma ce reprezinta 75 % din pretul la care a fost evaluat imobilul prin expertiza extrajudiciara de catre EUROBANK PROPERTY SERVICE SA.

Potrivit art. 839 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, republicat, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, republicat, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK – RO93  BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. (3) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 839 Noul Cod de procedura civila, republicat, fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 07.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA, al Primăriei Comarnic, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Sinaia.

Additional information

Judet

Prahova

Localitate

Comarnic

Pret

341900,00

Tip bun

casa+ teren