Category:

Description

Noi, Stîngă Nicolae Cătălin, executor judecătoresc în cadrul S.C.P.E.J. “GOSLAN și STÎNGǍ” cu sediul în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti și sediul profesional în Ploiești, str. Colinei nr. 26,  jud Prahova,

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10.04.2017, orele 11:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, Jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Com. Targsoru Vechi, sat Strejnicu T20, P137/9, jud. Prahova, inscris in CF nr. 20433 (Nr. C.F vechi: 439(e:439)) a localitatii Targsoru Vechi, compus din teren intravilan,  cu suprafata masurata de 962 m.p., avand Nr. Cadstral 20433 (nr. Cadastral vechi : 710(e:10249)) si constructia aflata pe acesta, compartimentata astfel: la parter, camera de zi, dormitor, hol, baie, bucatarie si casa scarii; la etaj: doua dormitoare, baie, hol si casa scarii, in suprafata construita  la sol de 67 mp., avand nr. Cadastral 20433-C2, proprietatea debitorilor – garanti ipotecari LABES Bogdan si LABES Dorina Valentina, ambii cu domiciliul in Strejnicu – 107592, Str.   nr. 381F, Comuna Tirgsoru Vechi, Judetul Prahova, care datorează creditorului BANCPOST S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Sector 2, suma de 112.138.82 CHF (franci elvetieni la cursul BNR din ziua platii), cu titlul de credit restant si dobanzi, conform titlurilor executorii reprezentat de contract de credit nr. HL 24888 din data de 06.08.2008, garantat cu ipoteca conform Contract de ipoteca autentificat sub nr.  4412/06.08.20108 de B.N. Equitqas,  modificat si completat prin Actul aditional nr. 1/10.06.2009 si Actul aditional nr. 2/28.10.2010, la care se adauga cheltuieli de executare.

Imobilul urmărit este  grevat de urmatoarele sarcini:

IPOTECA in valoare de 48.200 CHF, plus dobanzi si comisioane in favoarea SC BANCPOST SA Sucursala Plopeni;

– IPOTECA in valoare de 98.000 CHF, plus dobanzi si comisioane in favoarea SC BANCPOST SA;

– Somatie imobiliara pentru suma de 112.138,82 CHF plus cheltuieli de executare in suma de 12.179, 31 Lei, in dosarul de executare sus indicat, in favoarea creditorului  SC BANCPOST SA.

-Somatie imobiliara pentru suma de 710.845, 45 Lei, in favoarea creditorului SC OMV PETROM MARKETING SRL, la cererea Executorului Judecatoresc Musat Mihaela Alina

La dosar a fost depusa cerere de inscriere la masa credala de catre S.C.P.E.J “PAVEL SI MUSAT”  in favoarea creditorului SC. PETROM S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 239, sector 1, conform Titlurilor Executorii reprezentate de Decizia nr. 997/11.09.2008 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, Sentinta nr. 706/04.06.2008 pronuntata de Tribunalul Prahova si Sentinta nr. 505/14.10.2005 pronuntata de Tribunalul Prahova si procesul verbal de cheltuieli de executare emis la data de 15.01.2010, pentru recuperarea sumei de 695.615.82 Lei reprezentand creanta conform titlului executoriu, plus suma de 15.229,63 reprezentand cheltuieli de executare silita.

Preţul de începere al licitaţiei este 36.750,00 EUR, (treizecisisasemiisaptesutecinci zecideeuro) echivalent in Lei la cursul B.N.R. din ziua platii, sumă ce reprezintă 75 % din preţul de pornire al primei licitatii, stabilit prin Incheierea din data de 09.12.2013 la valoarea stabilita prin expertiza extrajudiciara, avand in vedere ca vanzarea anuntata reprezinta al doilea termen al vanzarii la licitatie publica.

Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30 % din pretul de pornire al primei licitatii.Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în

extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe

pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

   Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK – RO93  BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Noul Cod de procedura civila fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 07.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, Str. Colinei, Nr. 26, Jud. Prahova, al Primăriei Targsoru Vechi, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Ploiesti.

Additional information

Judet

Prahova

Localitate

Targsoru Vechi

Pret

165375,00

Tip bun

casa+ teren