Category:

Description

Noi, Stîngă Nicolae Cătălin, executor judecătoresc în cadrul S.C.P.E.J. “GOSLAN și STÎNGǍ” cu sediul în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti și sediul profesional în Ploiești, str. Colinei nr. 26,  jud Prahova,

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 10.04.2017, orele 10:00 va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, Jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in  Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 239, bl. C4, et. 1, ap. 23, judet Prahova, avand numarul cadastral 132078-C2-U111(nr. Cadastral vechi: 102426-C4-U23), inscris in Cartea Funciara nr. 132078-C2-U111(Nr C.F. vechi: 51531), reprezentat de apartament cu 3 (trei) camere si dependinte, cu o suprafata utila de 41.27 m.p., impreuna cu cota indiviza de 1 % din suprafata de folosinta comuna a imobilului si teren aferent in suprafata de 30.73 m.p.,, proprietatea debitorilor CIOMOR MIRELA si CIOMOR DORIN, domiciliati  in Ploiesti, str. Erou Arhip Nicolae nr. 5B, bl. M8, sc. A, ap. 2, judet Prahova care datorează creditorului ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V., cu sediul social in Naritaweg 165, 1043BW, Amsterdam , Olanda, inregistrata la Registrul Comertului din Olanda sub nr. 34300657 si cod fiscal L.V.N. 8193.45.969, si cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la S.C.PA. “Mituca si Asociatii” din Bucuresti, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu, nr. 19, parter, ap. 1, sector 2, suma de 70.630.17 CHF (franci elvetieni la cursul BNR din ziua platii), cu titlu de credit restant si dobanzi, conform titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. HL22911/12.06.2008 si Contract de ipoteca autentificat sub nr. 2218/12.06.2008 de BNPA Meirosu Mihai Gabriel si Meirosu Carmen, plus suma de 10.848,80 lei TVA inclus cu titlu de cheltuieli executare silita pana in prezent, conform  INCHEIEREA de cheltuieli executare nr. 520 din 10.10.2013 si INCHEIEREA de cheltuieli executare silita Suplimentare I nr. 520 din data de 12.05.2014 .

Imobilul urmărit este  grevat de urmatoarele sarcini:

– IPOTECA in valoare de 70,500.00 CHF, plus dobanzi si comisoane in favoarea SC BANCPOST SA;

– Somatie imobiliara pentru suma sus mentionata  in dosarul de executare nr. 520/2013, inregistrat pe rolul B.E.J. Mihai Goslan, creditor SC BANCPOST SA.

Preţul de începere al licitaţiei este 16,650.00 euro  (saisprezecemiisasesute cincizecideeuro) echivalent în lei la cursul BNR din ziua plăţii, sumă ce reprezintă  75 % din preţul de pornire al primei licitatii, stabilit prin Incheierea din data de 05.02.2014 la valoarea stabilita prin expertiza extrajudiciara, avand in vedere ca vanzarea anuntata reprezinta al doilea termen al vanzarii la licitatie publica.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în

extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe

pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

             Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK – RO93  BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Noul Cod de procedura civila fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 06.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, Str. Colinei, Nr. 26, Jud. Prahova, al Primăriei Ploiesti, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Ploiesti.

Additional information

Judet

Prahova

Localitate

Ploiesti

Pret

75000

Tip bun

apartament