Category:

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, judet Prahova,

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data 10.04.2017 orele 15:30, va avea loc la sediul S.C.P.E.J “GOSLAN si STINGA” din Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in  Com. Ramnicelu, sat Ramnicelu Jud. Buzau, compus din teren intravilan, categoria de folosinta curtii constructii, in suprafata masurata de 838 m.p, avand nr. Cadastral 313 si constructiile edificate pe acesta: C1 casa de locuit in suprafata de 133,51 mp., avand nr. Cadastral 313-C1 si C2 constructie anexa in suprafata de 28,88 mp. avand nr. Cadastral 313-C2 inscris in CF nr. 20032, (nr. CF vechi 167(e:167))a localitatii Ramnicelu, proprietatea debitoarei  FOTACHE ANICA, cu domiciliul in Com. Ramnicelu, Jud. Buzau, care datorează creditorului BANCPOST SA, cu sediul in Bucuresti, Bd-ul. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector. 2, suma de 60.706,65 CHF (franci elvetieni) (la cursul BNR din ziua platii), cu titlul de credit restant si dobanzi, conform titlurilor executorii reprezentat de Contract de credit nr. HL10338/11.04.2007 modificat si completat prin actul aditional nr. 1/28.07.2009, CRN 101RSHE092590002, la care se adauga cheltuielile de executare.

Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini:

–  IPOTECA in favoarea ERB NEW EUROPE FUNDING II B.V.;

– Somatie nr. 359 din data de 26.09.2013, emis de BEJ GOSLAN MIHAI, act administrative nr. 10899/200/2013 din data de 11.07.2013, emis de Judecatoria Buzau.

Preţul de incepere al licitatiei este 36.000,00 Euro, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua vanzarii, redus la 75 % din pretul de pornire al primei licitatii, stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 836 alin (3) si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, stabilit prin expertiza extrajudiciara de catre EUROBANK PROPERTY SERVICE SA.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe  pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferta scrisa de cumpărare.

Potrivit dispozitiilor art. 838 alin (1) lit. 1) Noul Cod de procedura civila, ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornre a licitatiei imobilului,  in contul RO93 BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA BANK – Sucursala Ploiesti, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J „GOSLAN si STINGA”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine doua pagini si a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 838 Noul Cod de procedura civila si afisata la data de 09.03.2017 la sediul S.C.P.E.J „GOSLAN si STINGA”, al Primariei Ramnicelu, la locul unde se afla imobilul  si la Judecatoria Buzau.

Additional information

Judet

Buzau

Localitate

Ramnicelu

Pret

162000,00

Tip bun

casa+ teren