Category:

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, judet Prahova,

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data 12.04.2017 orele 17:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J “GOSLAN si STINGA” din Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, jud. Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in Ploiesti, str. Magurii, nr. 4, bl. 33, sc. C, et. 3, ap. 13, Jud. Prahova, reprezentat de apartament, compus din doua camere si dependinte, in suprafata utila de 49,23 mp., impreuna cu cota parte indiviza de 2,26% din partile si dependintele comune, precum si terenul aferent, avand numar cadastral 517/33;C;13/1,517/33;C;13/2, inscris in CF nr. 132069-C1-U18 (CF vechi 347/C;XIII(e:347/C;XIII) a localitatii Ploiesti, Jud. Prahova, proprietatea debitorului MATACHE GEORGIAN cu domiciliul in Bucuresti, str, Sold. Niculae Sebes, nr. 16, bl. L40, sc. C, et. 9, ap. 101, Sector 3, care datorează creditorului CREDIT EUROPE BANK NV (OLANDA), cu sediul in Olanda, 1101, CJ Amsterdam, Karspeldreef 6A, prin mandatar COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bld. Timisoara, nr.26 Z, bl. Corp A, et.2, Sector 6, suma de 112.270,93 CHF(franci elvetieni)(la cursul BNR din ziua platii) reprezentand credit indoielnic, dobanda indoielnica, comisioane lunare trecute la indoielnic, sume de recuperate din prime de asigurare, conform titlurilor executorii reprezentate de Contract de facilitate de credit si de nr. 103322/29.01.2008, completat si modificat prin actele aditionale ulterioare, Contract de ipoteca nr. 100/29.02.2008 autentificat de BNP TAMARA ELENA LAZAR, modificat si completat prin Incheierea de Rectificare nr. 1321/06.02.2008 autentificat de BNP Tamara Elena Lazar, investit cu formula executorie prin Incheierea din data de 04.08.2015, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosar nr. 16941/303/2015, precum si a cheltuielilor de executare silita.

Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini:

  • IPOTECA in in favoarea Credit Europe Ipotecar IFN SA cesionata catre CREDIT EUROPE BANK NV
  • Somatie imobiliara in dosarul de executare 539/2016, creditor CREDIT EUROPE BANK NV(OLANDA) prin mandatar COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL, notate de catre Executor Judecatoresc Goslan Mihai;

Preţul de incepere al licitatiei este 172.500,00 Lei (osutasaptezecisi douademiicincisutelei), suma ce reprezinta 100 %, din pretul  la care a fost evaluat imobilul de mai sus, conform raportului de expertiza efectuat de catre DUTA IONUT , expert evaluator autorizat ANEVAR cu sediul in Ploiesti, str. Al. Odobescu, nr. 53,Jud.Prahova, pret stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 836 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila modificat si completat prin Legea nr. 138/2014.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe  pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferta scrisa de cumpărare.

Potrivit dispozitiilor art. 838 alin (1) lit. 1) Noul Cod de procedura civila, ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de pornre a licitatiei imobilului,  in contul RO93 BREL 0002 0010 3876 0101, deschis la LIBRA BANK – Sucursala Ploiesti, originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J „GOSLAN si STINGA”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine doua pagini si a fost intocmita in conformitate cu dispozitiile art. 838 Noul Cod de procedura civila si afisata la data de 06.03.2017 la sediul S.C.P.E.J „GOSLAN si STINGA”, al Primariei Ploiesti, la locul unde se afla imobilul  si la Judecatoria Ploiesti.

Additional information

Judet

Prahova

Localitate

Ploiesti

Pret

172500,00

Tip bun

apartament