Category:

Description

Noi, Stinga Nicolae Catalin, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova,

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. (1) Noul Cod de procedura civila, aducem la cunoştinţa generală că, în data de 12.04.2017, orele 11:00, va avea loc la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA din Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, vânzarea la licitaţie publică a imobilelor:

imobilul, compus din teren arabil in suprafata de 1900 mp, situat în extravilanul com. Baleni, Tarla 63, Parcela 367/114, jud. Dambovita, inscrisa in C.F. 71703, cu nr. cadastral/topografic de sub A1 71703;

– imobilul, compus din teren arabil in suprafata de 4700 mp, situat în extravilanul com. Baleni, Tarla 63, Parcela 367/53, jud. Dambovita, inscrisa in C.F. 71697, cu nr. cadastral/topografic de sub A1 71697,  ambele aparţinând debitorilor/garantilor ipotecari DUSCU CRISTEA, cu domiciliul in com. Baleni, sat Baleni Sirbi, nr. 1760, jud. Dambovita si DUSCU MARIA, cu domiciliul în com. Baleni, sat Baleni Sirbi, str. Garnoveni, nr. 107, jud. Dambovita, care datorează creditorului cesionar SC NEXTEBANK SA, cu sediul in Voluntari ,Bulevardul Pipera, nr 1B, Cubic Center, etaj 7,  judet Ilfov , creditor  cedent SC PATRIA CREDIT IFN SA cu sediul in Voluntari ,Bulevardul Pipera, nr 1B, etaj 7, jud Ilfov  suma de 56.745,88 lei cu titlu de credit restant si dobanzi, conform titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 29743/21.02.2013 si Contract de Ipoteca autentificat prin incheierea nr. 185/25.02.2013 de catre BNP Doina Elena Dobra, la care se adauga cheltuieli de executare.

Imobilele urmărite sunt  grevate de urmatoarele sarcini:

– IPOTECA in favoarea SC PATRIA CREDIT INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA.;

– Somatie imobiliara in dosarul de executare sus indicat, creditor SC PATRIA CREDIT INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA, notata de catre executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin in data de 02.07.2014;

Preţul de începere al licitaţiei este 52.150,00 LEI, (cincizecisidouademiiosutacincizeci de lei), suma ce reprezinta  50% din pretul la care a fost evaluat imobilul, stabilit prin incheierea din data de 13.10.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 835 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila, echivalent a 11.900 Eur (curs de schimb BNR din data de 30.01.2013).

Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta din urma, este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.

Potrivit art. 838 alin. (4) Noul Cod de procedura civila, publicaţii de vânzare în extras vor fi transmise unui cotidian national, precum si pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilele urmărite silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. (1) lit. l)  Noul Cod de procedura civila, ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de pornire a licitaţiei imobilului,  in contul LIBRA INTERNET BANK RO93BREL0002001038760101, deschis la LIBRA INTERNET BANK,originalul recipisei depunandu-se la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. (2) Noul Cod de procedura civila, creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Noul Cod de procedura civila fiind comunicata conform dispozitiilor acestuia şi afişată la data de 06.03.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA, al Primăriei Baleni, la locul unde se află imobilul, şi la Judecătoria Targoviste.