autoturism marca Dacia model Logan Ambiance 1,4 MPI AMBI identificat cu serie sasiu :UU1LSDAAH35803685 cu serie motor UC00517, nr. inmatriculare PH-19-ANE culoare DPERL- PERLA

Categories: ,

Description

Dosar de executare nr. 1447/SNC/2012al S.C.P.E.J. GOSLAN si STÎNGĂ

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE MOBILIARA

 

In baza titlurilor executorii Contract de facilitate de credit nr.0504957/17.05.2006, modificat si completat prin Actul Aditional nr.1/01.09.2009 si Contract de Garantie reala mobiliara ( autovehicul) nr. 739/17.05.2006 si proces verbal incheiat in conformitate cu dispozitiile art.371.7 C.Pr.Civ. prin care s-au stabilit cheltuielile de executare silita necesare pana in prezent la data de 15.10.2012, la cererea creditorului Alpha Bank Romania SA cu sediul in Bucuresti Calea Dorobantilor nr.237B, sector 1.

Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc, public spre cunoştinţă generală, că în ziua de  6.04.2017, orele 12:00, se vinde la licitaţie publică, în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova autoturismul marca Dacia model Logan Ambiance 1,4 MPI AMBI identificat cu serie sasiu :UU1LSDAAH35803685 cu serie motor UC00517, nr. inmatriculare PH-19-ANE culoare DPERL- PERLA, aflat in proprietatea debitorilor Andrei Ecaterina cu domiciliul in loc. Boldesti Scaieni str. Industriei nr.9, jud. Prahova si Andrei Ioan domiciliat in loc. Baicoi str. Tufenilor nr.15, jud. Prahova.

Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare.

 Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la LIBRA INTERNET BANK pe seama şi la dispoziţia  executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de incepere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/ cererii de cumpărare ce va fi depusă,  până la termenul  stabilit pentru vânzare,  la executorul judecătoresc cont virament – LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101.

Preţul de începere al licitaţiei este de 8000 (opt mii lei ) suma la care a fost evaluat bunul mobil de catre executorul judecatoresc cu acordul partilor, potrivit disp. Art.411 alin.3 C.Pr.Civ.

Sunt aplicabile disp. art. 443  C. Pr. Civ, şi art. 445 C. Pr. Civ.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare .

Vânzarea se face spre a despăgubi pe creditorul Alpha Bank Romania SA cu sediul in Bucuresti Calea Dorobantilor nr.237B, sector 1.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de 8.02.2017la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

Executor Judecătoresc,

STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

Additional information

Tip bun

Auto

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar nr.1447/SNC/2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.