167,550.00lei

teren categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 612,00 m.p. şi construcţia edificată pe acesta – C1: casă din cărămidă acoperită cu ţiglă cu P+1 având o suprafaţă construită de 104 m.p., cu nr. cadastral 436-2, 436-2-C1 şi carte funciară nr. 70871 (nr. vechi 229).

Categories: , ,

Description

 

Dosar de executare nr. 566/SNC/2012 al S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA

Dos. nr. 1541/283/2009  (instanţă)

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

 

În baza titlurilor executorii: Contract de credit nr. R45002008004423/15.10.2008, Contract de Ipotecă autentificat sub nr. 888/15.10.2008 de BNP Doina Elena Dobra, accesoriu contractului de credit nr. R45002008004423/15.10.2008, la cererea creditorului cesionar OTP FAKTORING Z.R.T cu sediul in Ungaria, Budapesta, str Mozsar, nr 8 reprezentata legal prin Dl Janos Szasz CEO si dl Laszlo Meszaros cu sediul ales in Bucuresti, str Nicolae Caramfil, nr 79, et 3, sect 1, pentru recuperarea unui debit actualizat de 1.120.948,81 CHF.

Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc, cu sediul în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, public spre cunoştinţă generală că în ziua de 5.04.2017 orele 14:30 se vinde la licitaţie publică în Ploiesti, str Colinei, nr 26, jud Prahova, imobilul situat în com. Vulcana-Băi, sat Vulcana de Sus, str. Mihai Viteazul nr. 27, jud. Dâmboviţa, proprietatea debitorilor Petrescu Oliviu, domiciliat în com. Vulcana-Băi, sat. Vulcana de Sus, str. Mihai Viteazul, nr. 27, jud. Dâmboviţa şi Petrescu Micşunica, domiciliată în com. Vulcana-Băi, sat. Vulcana de Sus, str. Mihai Viteazul, nr. 27, jud. Dâmboviţa, reprezentând teren categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 612,00 m.p. şi construcţia edificată pe acesta – C1: casă din cărămidă acoperită cu ţiglă cu P+1 având o suprafaţă construită de 104 m.p., cu nr. cadastral 436-2, 436-2-C1 şi carte funciară nr. 70871 (nr. vechi 229).

Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare.

Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la LIBRA INTERNET BANK, pe seama şi la dispoziţia  executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/cererii de cumpărare ce va fi depusă, până la termenul stabilit pentru vânzare, la executorul judecătoresc, cont virament LIBRA INTERNET BANK-RO93BREL0002001038760101 .
Preţul de începere al licitaţiei este de 167.550,00 LEI (osutasaizecisisaptedemiicinci sutecinzecilei) sumă ce reprezintă 75% din preţul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza efectuat de catre expert evaluator OLTEANU VALERICA.

Sunt aplicabile disp. Art. 506 C. Pr. Civ. Şi art. 509 C. Pr. Civ.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare.

Imobilul este grevat de urmatoarele sarcini : ipoteca in favoarea SC OTP BANK ROMANIA.

 

 

 

Vânzarea se face spre a depăgubi pe creditorul cesionar: OTP FAKTORING Z.R.T cu sediul in Ungaria, Budapesta, str Mozsar, nr 8 reprezentata legal prin Dl Janos Szasz CEO si dl Laszlo Meszaros cu sediul ales in Bucuresti, str Nicolae Caramfil, nr 79, et 3, sect 1.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de 8.02.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STINGA.

 

Executor Judecătoresc,

STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

Additional information

Judet

Dambovita

Localitate

Vulcana-Băi

Tip bun

Constructie, Teren

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar nr.566/SNC/2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.