75,075.00lei

Teren în suprafaţă de 326 mp (din acte) şi 330 mp (cf doc cad) precum şi construcţii compuse din construcţie C1, cu destinaţia de locuinţă în suprafaţa construită la sol de 92,43 mp, la subsol fiind beci (suprafaţa utilă de 6,20 mp) şi construcţie C2 – anexă cu suprafaţa construită la sol de 50 mp, înscrise în cartea funciară nr. 2238 a localităţii Băneşti, având număr cadastral 10450.

Categories: , ,

Description

Dosar de executare nr. 878/SNC/2012

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARǍ

In baza titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit nr. 21/13.06.2008, Contract de facilitate de Linie Credit Multiopţională, nr. 21/1/13.06.2008 şi actele adiţionale aferente, Contract de ipotecă, autentificat sub nr. 2923/13.06.2008 de către BNP Ivan Mihaela – Săvulescu Vasile, respectiv Procesele-verbale privind stabilirea cheltuielilor de executare, încheiate în conformitate cu dispoziţiile art. 3717 C. proc. civ., prin care s-au stabilit cheltuielile de executare necesare până în prezent, la cererea creditorului ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1. Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc in cadrul S.C.P.E.J. “Goslan si Stinga”, cu sediul in Ploiesti, Str. Colinii, nr. 26, Judetul Prahova, public spre cunoştinţă generală, că în ziua de ……………, orele …….. , se vinde la licitaţie publică, în Ploiesti, str. Colinei, nr. 26, Jud Prahova, imobilul situat în comuna Băneşti, sat. Urleta, nr. 130, P 2431, 2430Cc, Tarla 25, judeţul Prahova, proprietatea debitorilor IORDACHE CONSTANTIN, domiciliat în Câmpina, str. Beiuş, nr. 7, bl. 4, sc. B, ap. 8, jud. Prahova, TOCITU ELENA, domiciliată în com. Valea Doftanei, sat Trăisteni, nr. 7, jud. Prahova şi ICHIM MONICA MARIA, domiciliată în comuna Băneşti, sat. Urleta, nr. 130, jud. Prahova, reprezentat de teren în suprafaţă de 326 mp (din acte) şi 330 mp (cf doc cad) precum şi construcţii compuse din construcţie C1, cu destinaţia de locuinţă în suprafaţa construită la sol de 92,43 mp, la subsol fiind beci (suprafaţa utilă de 6,20 mp) şi construcţie C2 – anexă cu suprafaţa construită la sol de 50 mp, înscrise în cartea funciară nr. 2238 a localităţii Băneşti, având număr cadastral 10450.
Conform Extrasului de Informare nr. 12406/16.06.2008 emis de ANCPI Prahova BCPI Campina prezentul imobil figureaza cu urmatoarele sarcini:
Ipoteca inscrisa in favoarea Alpha Bank SA pentru suma de 150.000 RON + dobanzi, dobanzi majorate si alte costuri din anul 2008
Somatie inscrisa de catre executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin in cadrul prezentului dosar de executare.
Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare. Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la LIBRA INTERNET BANK pe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de incepere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/ cererii de cumpărare ce va fi depusă, până la termenul stabilit pentru vânzare, la executorul judecătoresc cont virament LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101.

pPreţul de începere al licitaţiei este de 75.075,00 lei (saptezecisi cinci de mii saptezeci si cinci lei), sumă ce reprezintă 75 % din preţul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza efec tuat de către expert tehnic judiciar Ing. Duta Ionut cu sediul in Ploiesti str. Al. Odobescu nr. 53 jud. Prahova, potrivit art. 500 alin. (2) Cod proc.civ.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmează să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare.
Vânzarea se face spre despăgubirea creditorului ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1. Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de …………..la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

Executor Judecătoresc,
STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

Additional information

Judet

Prahova

Localitate

Banesti

Tip bun

Constructie, Teren

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar nr. 878/SNC/2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.