42,210.52lei

teren intravilan în suprafaţa din acte 918 m.p., masurata 918 mp.,avand nr. cadastral 4512, inscris in Cartea Funciară nr. 20970 ( nr. CF vechi 4671).

Categories: ,

Description

 

     Dosar de executare nr. 965/SNC/ 2012 al S.C.P.E.J. GOSLAN si STÎNGĂ

Dos nr. 23179/200/2012  (instanţă)

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

 

În baza titlurilor executorii: Contract de credit nr. BL 35170 din data de 05.08.2008, modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 din data de 04.08.2009, nr. 2 din data de 03.09.2009 si nr. 03 din data de 22.09.2010 si Contract de Ipoteca, autentificat sub nr. 287 din data de 05.08.2008 de B.N. “LEGALIS”, la cererea creditorului BANCPOST S.A.

Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc, cu sediul în Ploiesti, str Colinei, Nr 26, jud Prahova, public spre cunoştinţă generală că în ziua de 6.04.2017.orele 11:30 se vinde la licitaţie publică in Ploiesti, str Colinei, Nr 26, jud Prahova imobilul situat în Com. Vernesti, Sat Vernesti, Jud. Buzau, proprietatea debitorilor TIMOFTE ANCUTA si TIMOFTE COSTICA ambii cu domiciliul în Mun. Cluj Napoca, Str. Zefirului, nr. 11, Jud. Cluj, reprezentând teren intravilan în suprafaţa din acte 918 m.p., masurata 918 mp.,avand nr. cadastral 4512, inscris in Cartea Funciară nr. 20970 ( nr. CF vechi 4671).

Conform Extrasului de C.F. nr. 20970/01.11.2012 emis de ANCPI Buzau, OCPI Buzau prezentul imobil este grevat de urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca inscrisa in favoarea Bancpost SA din anul 2008
  • Somatie emisa de executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin din anul 2012.

Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare.

Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la la LIBRA INTERNET BANK, pe seama şi la dispoziţia  executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/cererii de cumpărare ce va fi depusă, până la termenul stabilit pentru vânzare, la executorul judecătoresc cont virament LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101.

Preţul de începere al licitaţiei este de 42.210,52 lei (patruzecisidouamiidouasute zeceleisicincizecisidoibani), sumă ce reprezintă 75% din preţul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza efectuat de catre S.C. JUST EVAL CONT S.R.L..

Sunt aplicabile disp. Art. 506 C. Pr. Civ. Şi art. 509 C. Pr. Civ.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare.

 

 

Vânzarea se face spre a depăgubi pe creditorul: BANCPOST S.A., cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 6A, Sector 2.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de 8.02.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN SI STÎNGĂ .

 

Executor Judecătoresc,

STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

Additional information

Judet

Buzau

Localitate

Vernesti

Tip bun

Teren

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar nr. 965/SNC/2012”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.