99,150.00lei

teren intravilan in suprafata masurata de 535,00 mp ( din care 500 mp avand categoria constructii, iar 35,00 mp teren arabil) aferent constructiei C1 cu destinatie locuinta avand regim de inaltime P+M, cu o suprafata construita la sol de 87,75 mp, cu o suprafata utila totala de 134,37 mp si cu o suprafata construita totala de 163,71 mp, cu nr. cadastral 20204 si carte funciara nr.20204 a com. Tisau

Categories: , ,

Description

 

 

Dosar de executare nr. 14/SNC/2013al S.C.P.E.J. GOSLAN si STÎNGĂ

Dos.nr.750/200/2013 (instanta)

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARA

 

In baza titlurilor executorii Contract de facilitate de credit nr.0611197/19.08.2008, Act Aditional nr.1/15.06.2009, Act Aditional nr.2/13.12.2010, Act Aditional nr.3/13.12.2010, Contract de garantie reala mobiliara nr. 41/0611197, Contract de Garantie reala mobiliara nr. 420/0611197 , Contract de Ipoteca autentificat prin Incheierea nr. 354/19.08.2008 la BN Legalis si Act aditional nr.1/13.12.2010, la cererea creditorului ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1.

Subsemnatul STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN, executor judecătoresc, public spre cunoştinţă generală, că în ziua de 5.04.2017, orele 14:30 , se vinde la licitaţie publică, în Ploiesti, Str Colinei, Nr 26, Jud Prahova, imobilul situat in com. Tisau, sat Hales, tarla 264, jud. Buzau, proprietatea debitorilor Bica Aurel si Bica Nicoleta ambii cu domiciliul in com. Tisau, sat Hales, jud. Buzau, reprezentat de teren intravilan in suprafata masurata de 535,00 mp ( din care 500 mp avand categoria constructii, iar 35,00 mp teren arabil) aferent constructiei C1 cu destinatie locuinta avand regim de inaltime P+M, cu o suprafata construita la sol de 87,75 mp, cu o suprafata utila totala de 134,37 mp si cu o suprafata construita totala de 163,71 mp, cu nr. cadastral 20204 si carte funciara nr.20204 a com. Tisau.

Conform Extrasului de Informare nr.24014 din 10.05.2013  emis de ANCPI Buzau BCPI Buzau prezentul imobil figureaza cu urmatoarele sarcini:

  • Ipoteca inscrisa in favoarea Alpha Bank Romania SA
  • Somatie inscrisa de catre executor judecatoresc Stinga Nicolae Catalin in cadrul prezentului dosar de executare.

Licitatorii sunt rugaţi să se prezinte la locul vânzării, la termenul stabilit şi înainte de acest termen să prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare.

Până la termenul vânzării, licitatorii sunt obligaţi să depună la LIBRA INTERNET BANK pe seama şi la dispoziţia  executorului judecătoresc, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de incepere al licitaţiei, recipisa de consemnare urmând a fi ataşată ofertei/ cererii de cumpărare ce va fi depusă,  până la termenul  stabilit pentru vânzare,  la executorul judecătoresc cont virament LIBRA INTERNET BANK – RO93BREL0002001038760101  .

Preţul de începere al licitaţiei este de 99150,00 lei ( nouazecisinoua de mii o suta cincizeci de lei ) suma reprezentand 75 % din pretul de evaluare stabilit conform raportului de expertiza efectuat de catre exp. evaluator ing. NIta Corneliu potrivit art.500 alin.2 C.Pr.Civ..

Sunt aplicabile disp. art. 506  C. Pr. Civ, şi art. 509 C. Pr. Civ.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de termenul stabilit pentru vânzare .

Vânzarea se face spre a despăgubi pe creditorul ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1.           Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi afişată la data de 8. 02.2017 la sediul S.C.P.E.J. GOSLAN si STINGA.

 

 

Executor Judecătoresc,

STÎNGĂ NICOLAE CĂTĂLIN

 

Additional information

Judet

Buzau

Localitate

Tisau

Tip bun

Constructie, Teren

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dosar nr.14/SNC/2013”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.